Sign In

 Mengenai Portal e-Darussalam

e-Darussalam adalah sebuah portal kerajaan yang berkonsepkan 'kedai sehenti' yang mengandungi maklumat penduduk, kerajaan, perniagaan dan pelawat Negara Brunei Darussalam.

Portal ini menyediakan perkhidmatan seperti maklumat mengenai perkhidmatan Kerajaan, dan e-perkhidmatan termasuk perkhidmatan dalam talian, dan borang-borang yang boleh dimuat turun.

Semua kandungan, maklumat dan e-perkhidmatan telah dikemaskinikan. Pada masa akan datang, portal e-darussalam ini akan sentiasa dikemaskinikan dengan kandungan dan maklumat baharu mengenai perkhidmatan Kerajaan, untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan efisien.​

About-eDarussalam