Sign In

Selamat Datang ke e-Darussalam

Portal Rasmi Kerajaan Negara Brunei Darussalam.

Perkhidmatan & Maklumat

Titah, Sabda dan Ucapan Rasmi

Lihat Titah, Sabda & Ucapan Rasmi.

Strategi Digital,​ Data & Statistik

Lihat Strategi Digital, data ​dan statistik Kerajaan.​​​

Hal Ehwal Ugama​

Zakat, halal, memeluk ugama Islam.​​​

Pendidikan​

Biasiswa, skim kemudahan pinjaman pendidikan, pendaftaran.​​​​​

Pekerjaan & Buruh

Kekosongan di sektor kerajaan, pengambilan pekerja asing, TAP, SCP.​​​​

Keluarga & Kebajikan Sosial​

Kes sosial, perkahwinan, kaunseling.​​​

Perumahan, Tanah & Alam Sekitar​

Utiliti, memajukan tanah, kitar semula.​

Pengangkutan​

Lesen memandu, lesen kenderaan, sistem mata demerit (SIKAP).​​​​​

Kesihatan​

Penilaian kesihatan, Sistem Maklumat dan Pengurusan Penjagaan Kesihatan (BruHIMS)

Imigresen​

Surat beranak, kad pengenalan, visa, pasport, permit.​​​​​

Bisnes & Kewangan​

Memulakan perniagaan, kastam, cukai.

Undang-Undang​

Dokumen perlembagaan​, Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah. ​

Penglibatan Rakyat

Forum Perbincangan

Komen dan pandangan mengenai E-Darussalam, Talian Darussalam, e-perkhidmatan dan lain-lain.

Kaji Selidik​

Akan Datang!​​

Selanjutnya di E-Darussalam

Direktori Kerajaan

Bagi Kementerian, Jabatan-Jabatan Kerajaan, Kedutaan & Konsulat dan Agensi Swasta.​

A-Z e-Perkhidmatan​

Senarai perkhidmatan online kerajaan.​