Sign In

Bisnes dan Kewangan

1. Ringkasan2. Borang Elektronik dan e-Perkhidmatan
3. Muat Turun Borang4. Pautan Berkaitan

Ringkasan

Meliputi pendaftaran syarikat, kastam, cukai, permohonan dan pengurusan lesen-lesen perniagaan.
  
*Memohon, mengemaskini, membaharui lesen-lesen perniagaan (OneBiz)
Brunei National Single Window
e-Kastam: Kebenaran Permit
e-Kastam: Permohonan bagi Import Semula
e-Kastam: Permohonan bagi Tarikan Balik Cukai Kastam
e-Kastam: Pulangan Balik Cukai
Pendaftaran Syarikat
Sistem Pentadbiran Cukai dan Perkhidmatan Hasil (STARS)
​​Nota: Perkhidmatan yang bertanda * memerlukan akaun e-Darussalam.
  
Borang Anggaran Pendapatan Bercukai
Borang Cukai Pegangan
Borang Cukai Pendapatan - Muka Surat 2 (IT 2)
Borang Cukai Pendapatan - Muka Surat 3 (IT 3)
Borang Kebenaran Peniaga
Borang Pendaftaran bagi Peniaga dan Agen
Borang Pendaftaran Syarikat untuk Jabatan Perhutanan
Cukai Pendapatan - Nota Penjelasan Muka Surat 1
Cukai Pendapatan - Nota Penjelasan Muka Surat 2

 Pautan Berkaitan