Sign In

Perumahan, Tanah dan Alam Sekitar

1. Ringkasan2. Borang Elektronik dan e-Perkhidmatan
3. Muat Turun Borang4. Pautan Berkaitan

Ringkasan

Meliputi hal ehwal perumahan seperti utiliti, geran tanah, cukai tanah, memajak tanah persendirian, garispandu alam sekitar, kitar semula.
  
*Hantar Bacaan Meter
*Pembayaran Bil Letrik
*Sistem Maklumat Pendaftaran dan Permohonan Tanah (LARIS)
Sistem Bil Air
Status Permohonan Kemajuan Tanah dan Bangunan (e-Das )
​​Nota: Perkhidmatan yang bertanda * memerlukan akaun e-Darussalam.
  
Borang A - Permohonan Memajak Tanah Persendirian (Memajak lebih daripada 7 tahun)
Borang A - Permohonan Pindah Milik Tanah
Borang B - Permohonan Memajak Tanah Persendirian (Memajak lebih daripada 7 tahun)
Borang Menyambung Tempoh Kelamaan Geran Tanah
Borang Pengecualian membayar Premium bagi Membaharui Tempoh Pajakan Tanah
Borang Pengemaskinian Maklumat Pendaftaran Tanah
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menduduki Tanah Kerajaan Secara Lesen Tumpang Sementara (LTS)
Borang Permohonan Bagi Menyambung Kebenaran menggunakan Tanah Kerajaan Secara Lesen Tumpang Sementara (LTS)
Borang Permohonan Mendapatkan Keterangan Tanah
Borang Permohonan Menukar Syarat Khas Tanah
1 - 10Next